.comment-block img { max-width: 300px !important; }

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

My Toxic Baby GirlMệt quá! Giờ chỉ muốn ngắm cháu mình thôi, chả muốn làm gì nữa!

Bài viết liên quan:
http://tuehuong-ha.blogspot.com/2012/07/mong.html

Không có nhận xét nào:

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)